Σχολείο, «έχε το νου σου στο παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει Ελπίδα», άρθρο της μαθήτριας Δωροθέας  Γιαννοπούλου